Kadry i Płace

KADRY I PŁACE

- sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę.
- sporządzanie list wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych.
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, raportów miesięcznych.
- obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno – prawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło )
- prowadzenie spraw dotyczących ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji
dotyczącej zatrudnienia pracownika.
- sporządzanie rocznych informacji PIT 11, PIT 8B, PIT 4R

BIURO RACHUNKOWE:
BOBROWSCY Sp. z o.o.
61-055 Poznań ul. Świętochny 6
Kom.603893919 tel./fax 61/8768065
NIP 7822570106 REGON 302682276
KRS 0000502236
e-mail biuro@bobrowscy.com.pl