Usługi

Prowadzenie pełnej księgowości, ksiąg przychodów i rozchodów oraz prowadzenie kadr i płac.
Jako dodatkowe usługi proponujemy:

– dojazd na spotkania do siedziby klienta.
– odbiór dokumentów od Klienta.
– sporządzanie dokumentów organizacyjnych i regulaminów:
Zakładowy Plan Kont
Polityka rachunkowości
Instrukcja obiegu dokumentów

BIURO RACHUNKOWE:
BOBROWSCY Sp. z o.o.
61-016 Poznań ul. Sucha 31 lok. 23
Kom. 603893919
NIP 7822570106 REGON 302682276
KRS 0000502236
e-mail biuro@bobrowscy.com.pl