Kadry i Płace

KADRY I PŁACE

– sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę.
– sporządzanie list wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych.
– sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, raportów miesięcznych.
– obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno – prawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło )
– prowadzenie spraw dotyczących ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji
dotyczącej zatrudnienia pracownika.
– sporządzanie rocznych informacji PIT 11, PIT 8B, PIT 4R

BIURO RACHUNKOWE:
BOBROWSCY Sp. z o.o.
61-016 Poznań ul. Sucha 31 lok. 23
Kom. 603893919
NIP 7822570106 REGON 302682276
KRS 0000502236
e-mail biuro@bobrowscy.com.pl